Výroba a montáž otočného telesa na obytné kontajnery; DE