Výroba a montáž oceľového debnenia pre železničný most; Alžírsko