Montáž oceľového debnenia pre železničný tunel (odhlučňovacia stena); JAR