Montáž oceľového debnenia pre vodnú elektráreň; Vietnam