Montáž pracovných liniek pre automobilový priemysel; Francúzsko